image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
02-391-2804

จุดจอดบางแก้ว
จุดจำหน่ายตั๋วบางแก้ว
099-020-8920, 081-806-9799

จุดจอดบางพลี
จุดจำหน่ายตั๋วบางพลี
081-412-5299

จุดจอดชลบุรี
จุดจำหน่ายตั๋วชลบุรี
038-147-290