image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
055-986311

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
098-1944256,081-6748724

จุดจอด ม.นเรศวร
จุดจำหน่ายตั๋ว ม.นเรศวร เซเว่นประตู 1
086-9335695

จุดจอดวัดโสถ์
จุดจำหน่ายตั๋ววัดโบสถ์
085-2940690

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
055-403717

จุดจอดสลกบาตร
จุดจำหน่ายตั๋วสลกบาตร
094-7611986

จุดจอดคลองขลุง
จุดจำหน่ายตั๋วคลองขลุง
086-9334688

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
094-7122646

จุดจอดวังเจ้า
จุดจำหน่ายตั๋ววังเจ้า
086-4170447

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
062-9473206

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
089-7089448

จุดจอดตากฟ้า
จุดจำหน่ายตั๋วตากฟ้า
096-8501436

จุดจอดไพรศาลี
จุดจำหน่ายตั๋วไพรศาลี
083-4894197

จุดจอดหนองบัว
จุดจำหน่ายตั๋วหนองบัว
087-2002825

จุดจอดเขาทราย
จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
081-4756208

จุดจอดทับคล้อ
จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
081-4756208

จุดจอดตะพานหิน
จุดจำหน่ายตั๋วตะพานหิน
088-8444244

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
062-5549235

จุดจอด ม.พะเยา1
จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างหอพักหญิงนัมเบอร์วัน
061-8107963

จุดจอด ม.พะเยา2
จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างบ้านพักสุริยะ
088-4167488

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
085-0361092

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
089-8137721

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
080-0525455

จุดจอดพรานกระต่าย
จุดจำหน่ายตั๋วพรานกระต่าย
063-4831816

จุดจอดคีรีมาศ
จุดจำหน่ายตั๋วคีรีมาศ
099-2433879,096-8539695

จุดจอดศรีสำโรง
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสำโรง
099-4235854

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
091-8606090

จุดจอดสวรรคโลก
จุดจำหน่ายตั๋วสวรรคโลก
089-7041247

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์ หมายเลขช่อง 5,35,36
061-0303434