image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
ชั้น 1 ช่อง 1
098-149-8742

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
081-999-5698,098-194-4256

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำเเพงเพชร
094-712-2646

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
080-908-0443

จุดจอดบ้านตาก
083-575-6775

จุดจอด อ.เถิน
061-213-8355 ,084-949-3908

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
089-667-4804

จุดจอด อ.งาว
089-952-3867 , 095-358-7481

จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา
ตรงข้ามไปรษณีย์แม่กา
061-810-7963

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
088-593-8071

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
095-481-9036 ,096-702-9136