image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37
0-2936-0864

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ถนนวิภาวดี)
0-2537-8218

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
0-4351-4569,0-4351-2500

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
0-4261-5427,0-4263-1306