image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องหมายเลข 8
08-2398-0777

สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา
เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต
08-2398-1777