image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 58
02-894-6330

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
074-428972 ,074-465203

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33
074-311077