image

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
02-936-3993, 02-936-3369

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
086-7586111 , 042-033188

เชียงคาน
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
089-8402295

จุดจอดแก้งคร้อ
จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
044-882735

จุดจอดภูเขียว
จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
086-8703946

จุดจอดหนองหิน
จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
042-852224 , 091-0798391

วังสะพุง
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
042-841519 , 062-7455767

จุดจอดบ้านธาตุ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
042-854027

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
044-838008

จุดจอดผานกเค้า
จุดขายตั๋วซันบัส ผานกเค้า
094-5866344

จุดจอดชุมแพ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส ชุมแพ
098-5371424